De casemanager kan dus verschillende rollen hebben en uit verschillende personen bestaan:

 1. De leidinggevende als de verzuimbegeleider en contactpersoon voor de medewerker.
 2. De procesbegeleider binnen je organisatie die ervoor zorgt dat alle stappen op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd .
 3. De proces-casemanager, die ook jou als werkgever begeleidt en adviseert over het verzuim en het proces.
 4. De casemanager bij taakdelegatie, die namens de bedrijfsarts binnen het medische domein contact heeft met de medewerker.

Al met al kunnen we zeggen dat de eerste drie soorten casemanagers verantwoordelijk zijn voor een adequaat proces, een voorspoedig herstel en een duurzame terugkeer van de medewerker.

Hij zorgt ervoor dat het opgestelde Plan van Aanpak betreffende de re-integratie wordt uitgevoerd, houdt het hele proces in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker.

Daarnaast heeft de casemanager een informerende en adviserende rol naar de werkgever, en de bedrijfsarts of arbodienst. Zo nodig kan hij of zij bemiddelen tussen alle partijen.

De casemanager heeft dus een uitgebreide rol waar kennis en ervaring met verzuimprocedures noodzakelijk zijn gezien de complexiteit van deze situaties en de juridische aspecten.


Vragen bij de keuze van een casemanager


Wat kun je en wil je zelf doen en wat wil je uitbesteden?


 • Vind je het belangrijk dat de casemanager jouw organisatie goed kent en je goed kan adviseren over de verzuimsituatie?
  • Kies dan een casemanager die zich richt op advies.
 •  Wil je iemand die juist goed is in het coachen en begeleiden van de medewerker?
  • Dan kun je beter kiezen voor een casemanager die zich richt op begeleiding.
 • Heb je liever iemand wilt die procesmatig sterk is en precies weet wat er op welk moment nodig is,
  • dan kies je voor een casemanager die gespecialiseerd is in procesmanagement.


  Aanvraag Offerte Casemanagement
  Wilt u hieronder een korte omschrijving geven van de problematiek: