Resultaatgericht en pragmatisch
Wij werken resultaatgericht en we hebben een pragmatische instelling. Geen moeilijke woorden, maar duidelijke taal.

WerkAdvies werkt vanuit Eindhoven. Het netwerk waarover we beschikken is uitgebreid en kan altijd en overal worden ingezet. We werken nauw samen met adviesbureaus en vakspecialisten, zoals psychologen, juristen en trainers.


Wat onze visie is?

Verzuim is het resultaat van een keuzeproces en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn door werkgever en werknemer.

Of iemand de keuze maakt om te verzuimen of om weer (snel) aan het werk te gaan wordt bepaald door drie aspecten:

  • Verzuimnoodzaak
  • Verzuimdrempel
  • Werkhervattingsdrempel


Deze aspecten zijn te beïnvloeden:

  • In onze contacten met leidinggevenden en cliënten zijn wij erop gericht om hen inzicht te geven in mogelijkheden en beperkingen.
  • Ons doel is hen weer in hun kracht te zetten (empowerment) en hen bij ziekte, ongeval of handicap weer de regie over hun eigen leven te laten hernemen (vitalisering).
  • Wij willen hen leren hun werkbelasting in balans te houden met hun belastbaarheid en beleving.


WerkAdvies helpt bij  het bepalen van de strategie in het personeelsbeleid op basis van toekomstige belasting, belastbaarheid en beleving van groepen medewerkers.


Wij coachen leidinggevenden in hun rol als casemanager en toetsten dossiers op de vereisten van de Wet Poortwachter waarbij wij voor ogen houden dat het dossier wordt opgebouwd ter ondersteuning van de re-integratie.


Heeft u een vraag over een dossier laat het hier onder weten, wij nemen dan contact met u op om samen te kijken welke ondersteuning er door ons geboden kan worden.