Wanneer één van je medewerkers langdurig ziek is, volg je de verplichte stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
Dit stappenplan stimuleert dat iedereen er alles aan doet om herstel te bevorderen en verzuim te beperken.
Het casemanagement is het zorgen voor een goed verloop van het verzuim van een medewerker: het herstel bevorderen en het verzuim beperken.

Om dit goed te kunnen doen stelt de werkgever een casemanager aan.

De casemanager is de persoon die ervoor zorgt dat iedereen doet wat hij moet doen als zich ziekteverzuim voordoet.
Omdat deze rol de laatste jaren enorm is veranderd, leidt het begrip casemanager voor veel werkgevers tot verwarring.

Er zijn 4 soorten casemanagers:

  1. De leidinggevende als verzuimbegeleider.
  2. De HR afdeling voor langdurige verzuim.
  3. De externe casemanager.
  4. De casemanager in taakdelegatie.


Leidinggevende als verzuimbegeleider:
Vaak wordt de leidinggevende gekozen als casemanager om de verzuimsituatie te begeleiden en de gesprekken met de medewerker te voeren.
Hij wordt dan feitelijk de verzuimbegeleider. Gelukkig hebben de meeste leidinggevenden niet zo vaak met lang verzuim te maken, maar het nadeel hiervan is dat dit vaak betekent dat zij niet de juiste kennis in huis hebben om de verzuimsituatie te begeleiden en alle externe partijen aan de sturen en een UWV-proof dossier op te bouwen op basis van alle juridische regels en procedures.

De HR afdeling voor langdurig verzuim:
Vaak zien we dat wanneer iemand langdurig uitvalt de HR-afdeling wordt ingeschakeld. Die heeft vanuit haar rol vaker met verzuim te maken en kunnen hier beter in adviseren dan leidinggevenden. Omdat elke lang verzuimcasus uniek is, vereist dit gespecialiseerde expertise. In dergelijke gevallen heeft de HR-adviseur vaak niet voldoende kennis voor een optimale begeleiding.

Externe casemanager:
Het is aan te raden om met een externe casemanager te werken bij lang verzuim. Deze casemanager heeft dagelijks met verzuim te maken en kent alle regels, wetten en procedures. Grote werkgevers (1000+) hebben deze meestal in dienst. Kleinere werkgevers huren ze meestal in. Dit kan bij de arbodienst, maar je kunt deze deskundige ook rechtstreeks inhuren.

De casemanager bij taakdelegatie:
Deze is altijd extern en meestal in dienst van de arbodienst. Deze heeft namens de bedrijfsarts binnen het medische domein contact met de medewerker.    Aanvraag Offerte Casemanagement
    Wilt u hieronder een korte omschrijving geven van de problematiek: