Je kunt als werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren in verband met je personeel. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bevatten hiervoor belangrijke juridische spelregels.

De eerste 104 weken

Er zijn veel mogelijkheden om een arbeidsdeskundige onderzoek te laten doen. Verreweg de meeste arbeidsdeskundige onderzoeken vinden plaats in de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Dit is de periode waarover de Wet Verbetering Poortwachter spreekt.

Het doel van het arbeideskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt bepaald door deze vier vragen:

 1. Is de werknemer geschikt of ongeschikt voor zijn eigen werk?
 2. Indien ongeschikt, kan het werk dan worden aangepast?
 3. Zo nee, kan de werknemer dan binnen het bedrijf ander passend werk verrichten?
 4. Zo nee, zijn er dan mogelijkheden richting ander passend werk buiten de organisatie? (spoor 2)


  Aanvraag Offerte Arbeidsdeskundig onderzoek
  Voor welk type onderzoek wilt u een Offerte?
  Vergeet niet een vakje aan te kruisen!
  Nog onbekend: Ik wil gebeld worden voor advies.Evaluatie na 1 jaar ziekte.In verband met regelmatig kortdurend verzuim.Preventief: Ik wil verzuim voorkomen.

  Wilt u hieronder een korte omschrijving geven van de problematiek: